0039 0365 651095

Uw aanvraag wordt elektronisch en op papier verwerkt en tot 24 maanden na ontvangst bewaard.
Als het na die tijd niet is geaccepteerd, wordt het definitief verwijderd.
De gegevens zijn vrij door u voorzien. In het geval dat, gedurende de periode van bewaring van de applicatie, de gegevens die u communiceert, veranderd zijn , is het uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen.